הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קבלת אישור לטאבו

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אישור לטאבו למגורים ולמגרשים שאינם לעסקים​
על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, נדרש להגיש לרשם המקר​קעין אישור העירייה ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס, וזאת לצורך העברת זכויות בנכס, רישום משכנתא, רישום בית משותף ועוד.

לקבלת אישור המעיד על פירעון כל החובות לעירייה המיועד ללשכת רשם המקרקעין (טאבו) ניתן להגיע לאחד ממרכזי השירות של העירייה בתיאום מראש - בקישור הבא​, בצירוף מסמכים נדרשים או לחילופין להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון בקישור הבא: בקשה לקבלת תעודה לטאבו.​

לבירור מידע ובדיקת סטטוס הטיפול בבקשות וקביעת פגישה לסיום ההליך - ניתן לפנות טלפונית למוקד המידע והגביה או לשלוח דואר אלקטרוני tabu@rishonlezion.muni.il​ בציון הפרטים: מספר הזהות של משלם הארנונה, גוש, חלקה, כתובת הנכס, מספר הנכס ומס פניה מקוונת ככל שקיימת​. בנוסף, לציין פרטי יצירת קשר להחזרת תשובה​​​​.​​

מסמכים נדרשים:​​​

 • תצלום תעודת זהות (כולל ספח) של 2 הצדדים
 • קריאת מד מים בנכס, עדכנית ליום העזיבה (אם הגשת הבקשה היא טרם מועד העזיבה, תידרש מסירת קריאת מונה ישירות לחברת המים מניב).
 • צילום נסח רישום עדכני מהטאבו
 • ייפוי כוח מאת בעל הנכס, אם המבקש משמש מיופה כוח​

באם נדרשת לך תמיכה טכנית בנוגע לטופס המקוון, אנא לחץ/י כאן  >​

מסמכים נוספים להצגה​​, בהתאם לסוג הנכס/ העסקה

​סוג הנכס/ סוג עסקה​
​מסמכים נדרשים
מגרש שנרכש מרשות מקרקעי ישראל במכרז​​
​אישור מהחברה הכלכלית לתשלומי היטלי הפיתוח
​עסקת מכר
​חוזה מכר (צילום של חוזה המכר חתום בידי 2 הצדדים ובו תאריך מסירת החזקה בנכס)​
​​העברה ללא תמורה
​תצהיר העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים על ידי עורך דין) או הסכם מכר ללא תמורה
חכירה/ הארכת חכירה
​חוזה/ שטר חכירה​

העברה מנאמן לנהנה
​​הסכם נאמנות/ תצהיר נאמנות/ הודעת נאמנות ממס שבח​
רישום בית משותף/ תיקון צו בית משותף
​צו בית משפט/ תיקון צו בית משפט/ תקנון בית משותף

רישום הסכם שיתוף
​הסכם שיתוף

​משכנתא​
​נסח טאבו עדכני


​​פעילות העירייה לאחר קבלת המסמכים הנדרשים

 • ​הבקשה תיבחן ותבוצע בדיקה האם נדרשים מסמכים נוספים. כמו כן, ייבחנו חשבונות התושב ב​עירייה על מנת לוודא שכל החובות בנכס סולקו.
 • לנכסים מסוימים נדרשות בדיקות נוספות, כגון חיובי היטל השבחה, היטלי פיתוח, ביצוע מדידות בנכס ובחינת הפקעות. 
 • במקרים אלה, הבקשה תועבר להמשך טיפול למחלקת אישורים לטאבו אשר ירכזו את הטיפול מול היחידות השונות. 
 • עדכון בדבר תוצאות הבדיקה ועדכון על מצב החובות יימסר לתושב בסיום הטיפול.
 • לאחר קבלת המידע בדבר תשלומים נוספים החלים על הנכס (אם קיימים), מידע נוסף על מהות החובות יוצגו באגפי העירייה המתאימים.
 • קבלת האישור המיועד ללשכת רשם המקרקעין (טאבו), מותנית בסילוק כל חובות בעל הנכס לעירייה וכן בתשלום אגרה.
  תשלום החובות יבוצע בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי (עד  50,000 ₪), במזומן (עד 5,000 ₪) או בשיק מזומן (תידרש המתנה של 4 ימי עסקים לאישור פירעון השיק).

הארכת אישור/ העתק תעודה

 • ניתן להאריך את תוקף התעודה לאישור לטאבו עד שנתיים ממועד הנפקת התעודה המקורית. במידה וחלפו שנתיים יש לפתוח בקשה חדשה באמצעות הטופס המקוון​.
  במקרים מסוימים תידרש חתימה על כתב הצהרה והתחייבות, לפיו לא בוצעו שינויים בנכס.
 • העתק תעודה יימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת ולאחר תשלום אגרה להעתק תעודה.​


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue