הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ארנונה ומים

​​​​​​​​​​​​
 

חדשות ועדכונים​​​​​​​​​​​

​​​​​

​​
מהי ארנונה?​

​​​​​​​​​​​הארנונה העירונית הינה על פי מהותה "מס" המשולם לקופ​ת העירייה למימון מכלול שירותים ציבוריים הנדרשים לקיום אורח חיים תקין, אותם מספקת העירייה לתושביה. 
שירותים אלה כוללים, בין היתר: ​אספקת שירותים שוטפים בתחום התברואה והניקיון, תאורת רחובות, תחזוקת כבישי​ם ומדרכות, תחזוקת גנים ציבוריים, תחזוקת מבני ​ציבור, ​מוסדות תרבות וחינוך ומכלול שירותים ומתקנים אחרים ​​לרווחת תושבי העיר.​​

הארנונה היא מס חובה עירוני עבור מנעד שירותים רחב ואינה מהווה תשלום תמורת שירות ספציפי כזה או אחר ולכן, אין להתנות את החובה לשלמה במתן אותו שירות. ​
לתשומת לבכם, מפגעי רעש, פיתוח סביבתי שטרם הושלם, פעולות בנייה וכדומה, אינם פוטרים את התושב מתשלום הארנונה.​​​

על מה משלמים ארנונה?​

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. הגדרת "מחזיק" - אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל ​הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר. 
אדם, הגר בבית מלון או בפנסיון, אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה. בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.​​​​

חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מדי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעור העלאת הארנונה בצירוף תעריפי ארנונה מינימלית ומקסימלית. מועצת העיר, בהסתמך על הנחיות משרד הפנים,
מחליטה כל שנה על הטלת הארנונה הכללית וקובעת את תעריפיה לפי אזור, סוג הבניין והשימוש בו. חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר ועד דצמבר) והוא נקבע על פי סוג הבניין, השימוש והשטח.
תשלום הארנונה על ידי כלל התושבים ובמועדים קבועים, מבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים לתושבים בכל התחומים שעליהם מופקדת ואחראית העירייה.​​​​​

צווי ארנונה ותעריפים למגוריםצווי ארנונה ותעריפים למגורים
תשלום עבור ארנונה
תשלום עבור ארנונה
הנחות בארנונה למגורים​
הנחות בארנונה למגורים​
ערר על חיוב הארנונה
ערר על חיוב הארנונה
החלפת מחזיקים בנכס​
החלפת מחזיקים בנכס​

​קבלת אישור לטאבו​
קבלת אישור לטאבו​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

​​​​​​​
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

​​